Keith Spencer Studio
Keith Spencer Studio
MOUNTAIN TOWN
MOUNTAIN TOWN
Oil on Canvas, 40" x 40"
Price: $2450.00